Wanneer 9% BTW?

WONING 2 JAAR OF OUDER  9% BTW

Het BTW-tarief voor stukadoors – en schilderwerk aan particuliere woningen van ten minste 2 jaar oud is verlaagd naar 9%. Dit geldt zowel voor de binnenkant als de buitenkant van een huur- of koophuis. Het BTW-tarief van 9% geldt niet voor woningen jonger dan 2 jaar, of voor gebouwen die niet als woning worden gebruikt. Daarvoor geldt het tarief van 21% BTW.

PARTICULIERE WONINGEN

Met particuliere woning wordt bedoeld een onroerende zaak waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijke leegstaande woningen vallen daaronder.

Wat is een particuliere woning ?

  • woning in particulier eigendom
  • huurwoningen door particulieren bewoond
  • bejaardentehuizen
  • verpleeghuizen en zorginstellingen
  • aanleunwoningen
  • studentenwoningen
  • kloosters, zover deze worden gebruikt voor permanente bewoning
  • tweede woning, zover permanente bewoning is toegestaan